Obnova.Krumlov.cz
... obnova občanské společnosti v Českém Krumlově
  Naposledy aktualizováno: Komunitní projektové centrum Č.Krumlov ~ - Správní rady
O projektu
Komunitní projektové centrum Č.Krumlov
Rozvoj města
Galerie
  Diskuse

Chcete-li dostávat
informace o aktualizaci,
vyplňte svou adresu níže:


Zde najdete výstupy projektu Pomoc a obnova po záplavách na Českokrumlovsku, hrazenému z prostředků PHARE Evropské unie. Kromě informací o projektu (níže) zde prezentujeme:..a postupně další návazné aktivity
___________________________________________________________________________

Project "Aid and Restoration of Cesky Krumlov after the floods"
A brief summary in English is given HERE.


INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND ITS ACTIVITIES IN ENGLISH CAN BE FOUND HERE.
___________________________________________________________________________

POMOC A OBNOVA PO ZÁPLAVÁCH NA ČESKOKRUMLOVSKU


Projekt Pomoc a obnova po záplavách na Českokrumlovsku realizovalo občanské sdružení ICOS Český Krumlov v období 1.1.2003-31.12.2003 díky grantu programu PHARE Evropské unie, Program Rozvoj občanské společnosti, Obnova oblastí postižených záplavami prostřednictvím pomoci nevládních neziskových organizací.

Administrátorem tohoto programu a tedy naším smluvním partnerem byla Nadace rozvoje občanské společnosti-NROS (Rozpočtová linie Phare 2002/000-282.02.03).


ABSTRAKT PROJEKTU

Hlavním cílem projektu byla střednědobá pomoc občanům města Český Krumlov, kteří byli poškozeni sérií srpnových povodní. V době žádání o grant již město nepotřebovalo přímou pomoc, ale naopak velmi potřebovalo vytvořit koncepci dlouhodobějšího strategického rozvoje spolu s vyhledáním externích finanční prostředků pro tento rozvoj. To se také stalo hlavním cílem projektu. Jednotlivé projektové činnosti byly následující:
 • Formulace dokumentu Strategie obnovy města ČK po povodních a konzultace tohoto dokumentu s příslušnými odborníky a zastupiteli,
 • Sladění dokumentu Strategie obnovy města ČK s krajskými dokumenty, zakomponovaní Strategie obnovy města ČK po povodních do Strategického plánu města ČK
 • Vyhledávání externích finančních zdrojů pro Strategii obnovy a asistence s psaním projektů pro subjekty či organizace, které budou formulovat projektové záměry v linii dokumentu Strategie obnovy města ČK po záplavách.

V této sekci najdete následující informace o projektu:

 • Cíle a aktivity: Původní projektové cíle a smluvní aktivity včetně logického rámce projektu.
 • Rozpočet: Schválený rozpočet projektu v EURO včetně detailního popisu jednotlivých rozpočtových kapitol a struktury kofinancování.
 • Realizace: Vlastní průběh realizace a vynucené změny v původním plánu aktivit.
 • Výsledky projektu: Přehled plánovaných a skutečně dosažených výsledků projektu.
 • Návaznost: Napojení projektu na jiné aktivity ICOS včetně zajištění příslušného kofinancování.
 • Udržitelnost: Dlouhodobé přínosy projektu po jeho ukončení.
 • Zpětná vazba: Vyhodnocení práce s klienty a některé reference na naši práci.
 • O nás: Stručně o nositeli projektu.