Obnova.Krumlov.cz
... obnova občanské společnosti v Českém Krumlově
  Naposledy aktualizováno: Komunitní projektové centrum Č.Krumlov ~ - Správní rady
O projektu
  ÚVOD
  CÍLE, AKTIVITY
  ROZPOČET
  REALIZACE
  VÝSLEDKY
   - Strategie obnovy
   - Nové projekty
   - Mediální výstupy
   - Další výstupy
   - Tištěný zpravodaj
   - Veřejné jednání
   - Internet
  NÁVAZNOST
  UDRŽITELNOST
  ZPĚTNÁ VAZBA
  O nás
  English Summary
Komunitní projektové centrum Č.Krumlov
Rozvoj města
Galerie
  Diskuse

Chcete-li dostávat
informace o aktualizaci,
vyplňte svou adresu níže:


UDRŽITELNOST PROJEKTU PO SKONČENÍ FINANCOVÁNÍ


Projekt Pomoc a obnova Českokrumlova po záplavách byl významným přínosem pro další rozvoj Komunitního projektového centra Český Krumlov, což je prioritní aktivita nositele grantu a zaměřuje se na cílené vyhledávání externích finančních prostředků pro jiné subjekty, asistenci s přípravou projektů a žádáním, případně také na asistenci při realizaci úspěšných projektů. Předmětný grant nám umožnil věnovat maximální pozornost místu, v němž sídlíme. Vzhledem k příznivým ohlasům na naše ektivity jsme tak získali řadu perspektivních klientů a partnerů do budoucnosti.

Projekty, který vznikly za přispění předmětného grantu, se budou realizovat bez ohledu na ukončení tohoto čerpání a jejich výsledky zůstanou v místním vlastnictví.

Strategie obnovy byla zahrnuta do procesu místního strategického plánování rozvoje a zůstává tak rovněž v místním vlastnictví. jakou součást strategického plánování jsme vyvinuli samostatnou komunikační platformu (groupware), který je využitelný i pro jiná srovnatelná místa a ve skutečnosti již byl využit pro obdobný systém Asociace informačních center mládeže.