Obnova.Krumlov.cz
... obnova občanské společnosti v Českém Krumlově
  Naposledy aktualizováno: Komunitní projektové centrum Č.Krumlov ~ - Správní rady
O projektu
  ÚVOD
  CÍLE, AKTIVITY
  ROZPOČET
  REALIZACE
  VÝSLEDKY
   - Strategie obnovy
   - Nové projekty
   - Mediální výstupy
   - Další výstupy
   - Tištěný zpravodaj
   - Veřejné jednání
   - Internet
  NÁVAZNOST
  UDRŽITELNOST
  ZPĚTNÁ VAZBA
  O nás
  English Summary
Komunitní projektové centrum Č.Krumlov
Rozvoj města
Galerie
  Diskuse

Chcete-li dostávat
informace o aktualizaci,
vyplňte svou adresu níže:


TIŠTĚNÝ ZPRAVODAJ

K zahájení vydávání vlastního periodika nás přivedlo nečekané rozhodnutí Města Český Krumlov přestat s vydáváním dosavadního úspěšného Zpravodaje městského zastupitelstva. Tento původní zpravodaj měl rozsah 2 oboustranných listů A4 a byl zdarama distribuován do všech českokrumlovských domácností. V tomto i souvisejících projektech jsme počítali s tím, že po dohodě s městem budeme na stránkách jejich zpravodaje oslovovat veřejnost. Výhodu jsme spatřovali zejména v tom, že městský zpravodaj měl zcela odlišný formát ve srovnání s plošnou inzercí a nebyl spojen s žádným komerčním periodikem.

Ačkoliv jsme veřejně nabídli svou kapacitu i prostředky pro další vydávání zpravodaje v nezměněném formátu, Město se rozhodlo jinak. Proto jsme zvolili variantu vydávání vlastního zpravodaje s tím, že jsme formát i grafickou úpravu zvolili podobnou, jakou měl původní zpravodaj. Nulté číslo našeho zpravodaje vyšlo jako neperiodická tiskovina pod názvem Zprávy z města v květnu 2003, po řádné registraci MK ČR jsme již v červnu započali s vlastním vydáváním periodika pod názvem ZPRAVODAJ.KRUMLOV.CZ.

Periodikum je zdarma zasíláno do všech českokrumlovských domácností (6000 výtisků) a obsahem svých článků částečně odpovídá elektronické verzi Zpravodaje.

  • Nulté číslo, Zprávy z města, vyšlo 15.5.2003.

  • První číslo Zpravodaje, vyšlo 11.6.2003.

  • Druhé číslo Zpravodaje, vyšlo 17.10.2003.

  • Třetí číslo Zpravodaje, vyšlo 30.11.2003.