Obnova.Krumlov.cz
... obnova občanské společnosti v Českém Krumlově
  Naposledy aktualizováno: Komunitní projektové centrum Č.Krumlov ~ - Správní rady
O projektu
  ÚVOD
  CÍLE, AKTIVITY
  ROZPOČET
  REALIZACE
  VÝSLEDKY
   - Strategie obnovy
   - Nové projekty
   - Mediální výstupy
   - Další výstupy
   - Tištěný zpravodaj
   - Veřejné jednání
   - Internet
  NÁVAZNOST
  UDRŽITELNOST
  ZPĚTNÁ VAZBA
  O nás
  English Summary
Komunitní projektové centrum Č.Krumlov
Rozvoj města
Galerie
  Diskuse

Chcete-li dostávat
informace o aktualizaci,
vyplňte svou adresu níže:


NOVÉ PROJEKTY, KTERÉ VZNIKLY DÍKY GRANTU "POMOC A OBNOVA ČESKOKRUMLOVSKA PO ZÁPLAVÁCH":
 • Počet podaných projektů: 33
 • Celková žádaná částka: 39.485.471,-Kč
 • Počet úspěšných projektů: 8
 • Celková získaná částka do města: 21.508.879,-Kč
 • Odhadovaný počet osobo-hodin, které přímo vynaložil ICOS na výše zmíněné projekty: 791 hod


Struktura příjemců jednotlivých projektových žádostí:

Vysvětlivky:
 • EU=prostředky z předvstupních programů EU, jejímiž administrátory byly domácí i zahraniční subjekty
 • Stát=především resortní grantové a dotační tituly
 • Jiné=domácí nadace či další grantující instituce (ambasády atp.)


Struktura žadatelů o projekty:

Vysvětlivky:
 • NNO-nevládní neziskové organizace
Role ICOS v projektové přípravě:

Vysvětlivky:
 • Žadatel=ICOS sám podal 10 vlastních projektů (z nich 3 byly úspěšné včetně "Obnovy")
 • Konzultant=nositel projektu prováděl projektovou přípravu sám, ICOS jen konzultoval nejasnosti či redigoval výsledek
 • Dodavatel=ICOS dodal projekt klientu "na klíč"
 • Partner=ICOS dodal projekt "na klíč" a stal se zároveň subdodavatelem některých navrhovaných projektových aktivit