Obnova.Krumlov.cz
... obnova občanské společnosti v Českém Krumlově
  Naposledy aktualizováno: Komunitní projektové centrum Č.Krumlov ~ - Správní rady
O projektu
  ÚVOD
  CÍLE, AKTIVITY
  ROZPOČET
  REALIZACE
  VÝSLEDKY
   - Strategie obnovy
   - Nové projekty
   - Mediální výstupy
   - Další výstupy
   - Tištěný zpravodaj
   - Veřejné jednání
   - Internet
  NÁVAZNOST
  UDRŽITELNOST
  ZPĚTNÁ VAZBA
  O nás
  English Summary
Komunitní projektové centrum Č.Krumlov
Rozvoj města
Galerie
  Diskuse

Chcete-li dostávat
informace o aktualizaci,
vyplňte svou adresu níže:


ZPĚTNÁ VAZBA


Ačkoliv jsme původně předpokládali, že zpětnou vazbu budeme ověřovat pomocí samostatného dotazníku, v průběhu realizace jsme změnili metodu na řízený pohovor, tedy na zjišťování potřebných informací od klientů přímo během poptávání informací či projektové přípravy.

Podstatným údajem pro vyhodnocení grantu "Pomoc a obnova Českokrumlovsku po záplavách" byla otázka, ověřující premisu celého grantu v tom smyslu, že potřebná je především pomoc při nápravě druhotných škod. Vyhodnocení jsme provedli na základě charakteru jednotlivých projektů, které byly díky tomuto grantu vytvořeny. Výsledek udáváme v grafu vlevo.

Z výsledků je patrné, že téměř polovina všech podávaných projetků se zaměřovala na nápravu druhotných škod, zejména těch, které souvisely s poklesem cestovního ruchu a související snahou cestovní ruch oživit, nebo těch, které vznikly povodněmi vynucenou realokací veřejných prostředků a s tím souvisejícím náhlým snížením podpory z veřejných zdrojů. Nápravou primárních škod se zabývaly pouze 4 projekty. 8 projektů "využilo" povodňové škody jen jako impuls k dalšímu rozvoji, šlo tedy o aktivity, které byly plánovány bez ohledu na povodně, ale jijichž realizace dostala po povodních vyšší prioritu. Pouhých 7 projektů vzniklo bez souvislosti s povodněmi.

Potíže s projekty

Při práci s klienty jsme zjistili, že potíže či problémy, které mají s přípravou projektových žádostí, se dají klasifikovat do 4 kategorií. V 82% případů bylo zřejmé, že k samostatné projektové přípravě scházela odpovídající kvalifikace, ať již šlo o jazykové schopnosti, nedostatečnou zkušenost se strukturovaným psaním projektů či práci s logickým rámcem. V 52% projektů také žadateli chyběla odpovídající kapacita pro sepisování projektové žádosti, především časová. V 39% případů se jako potíž ukázala malá vstřícnost klienta ke spolupráci s ICOSem, především ohledně dodržování termínů schůzek, přípravy požadovaných materiálů, atp. V pouhých 17% případů jsme se setkali s hluboce zakořeněným odporem k domnělé byrokracii, nezbytné pro splnění všech formálních náležitostí grantu či zdánlivě zbytečně složité struktuře požadovaného projektového formátu.

V celých 60% případů žadatelé poté ocenili přínosy formulace projektů metodou projektového cyklu, a celých 73% projektů vedlo či poveden k další spolupráci s ICOSem.

Reference

Někteří klienti naše služby ocenili i formou písemného poděkování:
  • Asociace informačních center mládeže (role ICOS: partner, nabídl produkt groupware webovské aplikace k využití)
  • Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.(role ICOS: konzultant)
  • Obec Majdalena (role ICOS: partner a dodavatel projektů, na nichž jsme se naučili řadě metod, použitých v grantu "Pomoc a obnova Českokrumlovsku po záplavách")


  • Obecně prospěšná společnost PRO-SPORT, jíž jsme pomohli k získání dotace ve výši 17,2 mil. Kč.  • ZO ČSOP Šípek (role ICOS: dodavatel a partner)