Obnova.Krumlov.cz
... obnova občanské společnosti v Českém Krumlově
  Naposledy aktualizováno: Komunitní projektové centrum Č.Krumlov ~ - Správní rady
O projektu
  ÚVOD
  CÍLE, AKTIVITY
  ROZPOČET
  REALIZACE
  VÝSLEDKY
   - Strategie obnovy
   - Nové projekty
   - Mediální výstupy
   - Další výstupy
   - Tištěný zpravodaj
   - Veřejné jednání
   - Internet
  NÁVAZNOST
  UDRŽITELNOST
  ZPĚTNÁ VAZBA
  O nás
  English Summary
Komunitní projektové centrum Č.Krumlov
Rozvoj města
Galerie
  Diskuse

Chcete-li dostávat
informace o aktualizaci,
vyplňte svou adresu níže:


Veřejná diskuse o strategickém plánu rozvoje města Český KrumlovVe středu 22. října se v Internet Café na 1.nádvoří českokrumlovského zámku setkali zástupci vedení města s občany, aby diskutovali o strategickém plánu rozvoje Českého Krumlova. Na akci byli občané pozváni aktuální upoutávkou na webu, dvěma upoutávkami v místním tisku a výlepem plakátů formátu A3, který si můžete stáhnout ZDE ve formátu MS Word (140kB) nebo ZDE v komprimované podobě (zip, 93 kB).

Na akci občané dostali k dispozici namnožený základní podkladový materiál, jehož elektronickou verzi si můžete stáhnout ZDE ve formátu MS Word (630 kB) nebo ZDE v komprimované podobě (zip, 470 kB).

Větší srozumitelnost strategického plánování a vtažení občanů do této problematiky, to bylo cílem setkání uspořádaného městským úřadem a partnerskou organizací ICOS – Informačním centrem občanského sektoru. V debatě se zástupci vedení města, starostou Františkem Mikešem a místostarosty Robinem Schinkem a Milošem Michálkem, mohli občané přispět připomínkami, návrhy či kritikou ke strategickému plánování. Akce se zúčastnilo 23 českokrumlovských občanů.

Veřejná diskuse se týkala jak konkrétních otázek spojených s městem, tak obecně smyslu samotného strategického plánu. Zdůrazněna byla jeho důležitost v souvislosti s naším vstupem do Evropské unie, kdy bude možné čerpat nemalé finanční prostředky mimo rozpočet města, především ze strukturálních fondů EU. Existence strategického plánu je totiž nutnou podmínkou k ucházení se o peníze z těchto zdrojů. Dotazy občanů směřovaly většinou ke konkrétním problémům jako jsou dopravní situace ve městě, parkování v centru či ke známé kauze „otáčka“, ale například i k využívání alternativních zdrojů energie apod., což je ale spíše záležitost akčních plánů, tedy dalších, detailnějších etap strategického plánu. Právě dotazy z kategorie konkrétních aktivit, které patří do oblasti akčních plánů, jsou zárukou pokračování takových setkání. Akční plány se totiž postupně tvoří na základě nejzásadnějších potřeb města a finančních možností radnice. Z diskuse vyznělo, že s pokračujícím časem se bude stále častěji diskutovat o konkrétních záležitostech, a že každé další setkání bude především pro občana zajímavější, chcete-li – v rámci strategické terminologie – akčnější.