Obnova.Krumlov.cz
... obnova občanské společnosti v Českém Krumlově
  Naposledy aktualizováno: Komunitní projektové centrum Č.Krumlov ~ - Správní rady
O projektu
  ÚVOD
  CÍLE, AKTIVITY
  ROZPOČET
  REALIZACE
  VÝSLEDKY
   - Strategie obnovy
   - Nové projekty
   - Mediální výstupy
   - Další výstupy
   - Tištěný zpravodaj
   - Veřejné jednání
   - Internet
  NÁVAZNOST
  UDRŽITELNOST
  ZPĚTNÁ VAZBA
  O nás
  English Summary
Komunitní projektové centrum Č.Krumlov
Rozvoj města
Galerie
  Diskuse

Chcete-li dostávat
informace o aktualizaci,
vyplňte svou adresu níže:


PŮVODNÍ CÍLE A AKTIVITY PROJEKTU

Původním projektem navržené cíle projektu

Hlavním cílem tohoto projektu je střednědobá pomoc občanům města Český Krumlov a přilehlého okolí, kteří byli postiženi záplavami. Logický rámec projektu najdete ve formátu MS Excel ZDE.

Rozhodli jsme se tímto projektem zprostředkovat střednědobou pomoc městu ČK. K formulaci právě takovéhoto projektového záměru nás vedla zjištění, že 1) Město Český Krumlov již dnes nepotřebuje přímou pomoc pro postižené občany, 2)většina povodňových škod v ČK je zejména sekundárního rázu, 3)řadu malých podnikatelů a NNO přivedly povodně do situace, kdy nemohou splácet půjčky či nájmy. Pro ně chceme startující injekci, která spočívá v pomoci a asistenci NNO a drobným podnikatelům v psaní projektů a vyhledání externích finančních prostředků. To povede k posílení potenciálu NNO a středních podnikatelů v regionu Českého Krumlova. Tyto projekty budou v souladu se Strategickým plánem města ČK po povodních.

V tomto projektu jde zejména o aktualizaci a implementaci dokumentu Strategie obnovy města Český Krumlov a přilehlého okolí po povodních a vyhledávání externích finančních zdrojů. Jde o pomoc charakteru dlouhodobějšího a koncepčnějšího, která zejména spočívá ve:
 • formulaci dokumentu Strategie obnovy města ČK po povodních
 • konzultaci tohoto dokumentu s příslušnými odborníky a zastupiteli
 • sladění dokumentu Strategie obnovy města ČK s krajskými dokumenty
 • zakomponovaní Strategie obnovy města ČK po povodních do Strategického plánu města ČK
 • vyhledání externích finančních zdrojů pro Strategii obnovy a asistence s psaním projektů pro subjekty či organizace, které budou formulovat projektové záměry v linii dokumentu Strategie obnovy města ČK po záplavách.

Vlastní pomoc každému jednotlivému občanu města ČK po povodních pak spočívá ve výsledném efektu tohoto projektového záměru, tedy ve vytvoření koncepčního a promyšleného záměru města, který přinese další prostředky do městského rozpočtu.

Smluvní aktivity projektu

0. Zahájení projektu
1. Systém aktualizace a implementace Strategie obnovy města Český Krumlov a přilehlého okolí po povodních a vyhledávání externích finančních zdrojů
 • 1.0. Stálá PR kampaň zaměřená na propagaci projektových aktivit. V první fázi bude PR zaměřeno na to, abychom upozornili veřejnost a potenciální spolupracující organizace na náš projekt a získali tak prvotní zpětnou vazbu a dopřesnění náplně požadované činnosti - pomoci. PR bude zajištěno výrobou a distribucí letáků (direct mail na základě adresáře postižených, spolupráce s městem), tiskovou konferencí a mediálními výstupy v regionálních sdělovacích prostředcích a propagací centra městským úřadem. Základní informace budou pochopitelně také umístěny na webu.
 • 1.1. Revize Strategického plánu města Český Krumlov. Stávající programový dokument města vznikal již od roku 1997, tedy výrazně dříve, než ve většině jiných měst v ČR. Vzhledem k jiným plánovaným aktivitám ICOS budeme tento programový dokument v nejbližší době revidovat s ohledem na jeho harmonizaci s vyššími programovými dokumenty. Předkládaný projekt bude představovat další aspekt revize a tou je vyhledávání úkolů, které přímo souvisejí s povodňovými a jinými mimořádnými situacemi a v řešení popovodňových škod.
 • 1.2. Konzultace Strategického plánu s kompetentními osobami
  Výsledky revize strategického plánu vzhledem k povodním dále budeme konzultovat s kompetentními osobami, především se strategickým týmem města (=řádnou komisí městské rady), který námi navrhované úpravy musí schválit. Dále rozšíříme konzultace na případné instituce a osoby, které nejsou ve strategickém týmu zastoupeny ale které mají k dané oblasti co říct.
 • 1.3. Stanovení jiných priorit ke stávajícím opatřením či stanovení zcela nových opatření. V přímé spolupráci se strategickým týmem a dalšími kompetentními osobami přehodnotíme stávající priority již existujících opatření strategického plánu, která souvisejí s povodněmi, případně iniciujeme návrhy zcela nových opatření a jejich adekvátní prioritizaci (opět v souvislosti s povodněmi).
 • 1.4. Formulace dokumentu Strategie obnovy a zakomponování do Strategického plánu. Výsledky této aktivity vedou k vytvoření Strategie obnovy, tedy souboru záměrů, cílů a opatření, směřujících k nápravám primárních i následných škod po povodních a současně směrujícím rozvoj města. Strategie obnovy tedy bude mít základní formát totožný se strategickým plánem rozvoje města a bude jeho součástí. Jako vedlejší produkt však budeme schopni strategii obnovy preparovat do samostatného dokumentu.
 • 1.5. Vyhledávání externích finančních zdrojů pro Strategii obnovy
  Po dohodě s městským úřadem zahájíme systematický průzkum finančních možností pro realizaci jednotlivých navržených opatření. Jde o vyhledání tuzemských i zahraničních externích finančních zdrojů.
 • 1.6. Projektová příprava zaměřená na Strategii obnovy a pomoc postiženým cílovým skupinám záplavami. Po dohodě s městským úřadem zajistíme základní projektovou přípravu pro realizaci daných opatření, tedy editaci projektů, vyplnění formulářů žádostí a případně asistenci s dalšími formálními náležitostmi přihlášky. Tato pomoc bude připravena pro postižené NNO a drobné podnikatele na Českokrumlovsku.
2. Ukončení projektu, vyúčtování, finanční a obsahový audit