Obnova.Krumlov.cz
... obnova občanské společnosti v Českém Krumlově
  Naposledy aktualizováno: Komunitní projektové centrum Č.Krumlov ~ - Správní rady
O projektu
  ÚVOD
  CÍLE, AKTIVITY
  ROZPOČET
  REALIZACE
  VÝSLEDKY
   - Strategie obnovy
   - Nové projekty
   - Mediální výstupy
   - Další výstupy
   - Tištěný zpravodaj
   - Veřejné jednání
   - Internet
  NÁVAZNOST
  UDRŽITELNOST
  ZPĚTNÁ VAZBA
  O nás
  English Summary
Komunitní projektové centrum Č.Krumlov
Rozvoj města
Galerie
  Diskuse

Chcete-li dostávat
informace o aktualizaci,
vyplňte svou adresu níže:


SCHVÁLENÝ ROZPOČET PROJEKTU

V textu níže udáváme souhrn jednotlivých rozpočtových kapitol projektu tak, jak je uvedeno v odpovídající smlouvě s administrátorem programu.
 • 1. Lidské zdroje (3,5 úvazku na celý rok): 28.800 EURO
 • 2. Cestovné: 4.200 EURO
 • 3. Vybavení a dodávky zboží: 1.500 EURO
 • 4. Místní kancelář/náklady projektu: 13.800 EURO
 • 5. Jiné náklady a služby: 620 EURO
 • 6. Nemovitý majetek a práce: 0
 • 7. Jiné: 0
 • 8. Mezisoučet kapitol 1-7: 48.920 EURO
 • 9. Administrativní náklady (7% z kapitoly 8.): 3.424 EURO

   CELKEM náklady projektu: 52.344 EURO

   Úplný původní rozpočet projektu najdete ve formátu MS Excel ZDE.

   Grant byl přidělen ve výši 90% celkových nákladů projektu, tedy 47.109 EURO. Zbylých 10% (5.235 EURO) se do projektu zavázal vložit ICOS Český Krumlov z vlastních prostředků, které nemohly pocházet z jiných "evropských" grantů.