Obnova.Krumlov.cz
... obnova občanské společnosti v Českém Krumlově
  Naposledy aktualizováno: Komunitní projektové centrum Č.Krumlov ~ - Správní rady
O projektu
  ÚVOD
  CÍLE, AKTIVITY
  ROZPOČET
  REALIZACE
  VÝSLEDKY
   - Strategie obnovy
   - Nové projekty
   - Mediální výstupy
   - Další výstupy
   - Tištěný zpravodaj
   - Veřejné jednání
   - Internet
  NÁVAZNOST
  UDRŽITELNOST
  ZPĚTNÁ VAZBA
  O nás
  English Summary
Komunitní projektové centrum Č.Krumlov
Rozvoj města
Galerie
  Diskuse

Chcete-li dostávat
informace o aktualizaci,
vyplňte svou adresu níže:


PŘEHLED VÝSLEDKŮ PROJEKTU
"POMOC A OBNOVA ČESKOKRUMLOVSKA PO ZÁPLAVÁCH"

Nositel: občanské sdružení ICOS Český Krumlov. Trvání projektu: 1.1.2003-31.12.2003.


Realizováno díky grantu PHARE Evropské unie, Program Rozvoj občanské společnosti, Obnova oblastí postižených záplavami prostřednictvím pomoci nevládních neziskových organizací (Rozpočtová linie Phare 2002/000-282.02.03).


Administrátor programu a smluvní partner nositeli: Nadace rozvoje občanské společnosti-NROS.Přehled plánovaných výstupů (v souladu s příslušnou grantovou smlouvou):

1. Strategie obnovy: Příprava Strategie obnovy města Český Krumlov a implementace tohoto dokumentu do Strategického plánu města ČK.
2. Projekty: Vyhledání externích finančních zdrojů pro všechny priority opatření Strategie obnovy po povodních a projektová příprava min. 6 projektů zaměřených na Strategii obnovy města ČK po povodních.
3. Propagace:
- 2 tiskové konference
- min. 5 článků v tisku
- 1 A4 letáček v nákladu 200 - 500 výtisků
- 2-3x direct mail
- internet


Přehled skutečně realizovaných výstupů projektu:

1. STRATEGIE OBNOVY: Dokument Strategie obnovy Českokrumlovska po záplavách byl vytvořen a implementován do aktualizované Strategie rozvoje města Český Krumlov.Podrobnosti najdete ZDE.

2. PROJEKTY: Díky projektu bylo různým grantovým agenturám předloženo 33 projektů v celkové požadované výši 39.985.471,-Kč pro celkem 13 místních klientů, z nichž bylo 8 projektů úspěšných. Celková částka externích prostředků (tedy mimo rozpočet města), které projekt pomohl do města získat, činí 21.508.879,-Kč. Podrobné údaje o nových projektech, které vznikly díky tomuto grantu, najdete ZDE.

3. PROPAGACE:
  • K projektu jsme organizovali dvě samostazné tiskové konference v sídle jihočeského syndikátu novinářů-PRESS KLUB, konkrétně dne 10.2. a 18.4.2003. První tiskovou konferenci jsme účelově spojili s propagací procesu evropské integrace, druhá byla věnována přímo povodňové pomoci na Jihu Čech skrze neziskové organizace. Odpovídající tiskové zprávy pro obě konference najdete ZDE (10.2.) a ZDE (18.4.).
  • O projektu vyšlo ve sdělovacích prostředcích 17 samostatných psaných výstupů. Projekt byl dále prezentován čtyřmi příspěvky v regionálním rozhlasovém a jedním v regionálním televizním vysílání. Databázi mediálních výstupů projektu najdete ZDE.
  • O projektu vyšly dva letáčky formátu A4, celkový počet výtisků 500. Letáčky byly a jsou volně distribuovány při všech příležitostech propagace projektu a ve formátu MS Word (komprimace -ZP, 450 kB) je najdete ZDE a ZDE.
  • Jako součást projektu byly realizovány čtyři kola directmailu do všech českokrumlovských domácností (6000 výtisků), a to ve formě periodika ZPRAVODAJ.KRUMLOV.CZ. Podrobnosti k tištěné verzi Zpravodaje najdete ZDE.
  • Projekt je prezentován jednak na těchto stránkách, a průběžně byl představován veřejnosti na internetu na adresách ZPRAVODAJ.KRUMLOV.CZ (elektronická verze tištěného zpravodaje), DEMOKRACIE.KRUMLOV.CZ a WWW.LATRAN.CZ. Výstupy strategického plánování jsou také prezentovány na samostatných stránkách STRATEGIE.KRUMLOV.CZ. Přehled všech www-výstupů tohoto a souvisejících projektů najdete ZDE.
  • Projekt byl dále prezentován na našem stálém informačním místě v Městské knihovně Český Krumlov (viz fotografie vpravo).
  • O aktivitách projektu proběhla 22.10.2003 veřejná diskuse, o níž najdete podrobnosti ZDE.