Obnova.Krumlov.cz
... obnova občanské společnosti v Českém Krumlově
  Naposledy aktualizováno: Komunitní projektové centrum Č.Krumlov ~ - Správní rady
O projektu
Komunitní projektové centrum Č.Krumlov
  SLUŽBY
   - Projektová asistence
   - Strategie rozvoje
   - Naše ceny
  Aktivity projektu
  CHCETE ŽÁDAT O PENÍZE?
  CHCETE ZŘÍDIT ORGANIZACI?
   - Registrace občanského sdružení
   - Správní rady
  English Summary
Rozvoj města
Galerie
  Diskuse

Chcete-li dostávat
informace o aktualizaci,
vyplňte svou adresu níže:


ASISTENCE SE STRATEGIÍ ROZVOJE

Pomoc při strategickém plánování rozvoje organizací začal ICOS (Komunitní projektové centrum Český Krumlov) nabízet téměř souběžně se zahájením projektové asistence (viz výše). Vynutila to totiž praxe: při zpracování zadaného projektového záměru jsme velmi často zjistili, že naši klienti sice chtějí získat peníze z nějakého grantového titulu, ale nemají jasno v tom, jak danou žádost "napojit" na priority příslušného grantového programu.

ICOS umí svých klientům pomoci s formulací strategického plánu rozvoje, ať již "expertní" či "facilitační" metodou. Strategie rozvoje neziskové organizace vyžaduje, dle našich zkušeností, následující kroky:
  • Formulace zadání
  • Určení či aktualizace POSLÁNÍ organizace
  • Vytvoření VIZE organizace (=jak bude organizace vypadat, když dosáhne úspěchu ve smyslu poslání)
  • SWOT analýza
  • Určení kritických faktorů úspěchu
  • Implementační plány, projektové fiše, konkrétní žádosti o granty