Obnova.Krumlov.cz
... obnova občanské společnosti v Českém Krumlově
  Naposledy aktualizováno: Komunitní projektové centrum Č.Krumlov ~ - Správní rady
O projektu
Komunitní projektové centrum Č.Krumlov
  SLUŽBY
   - Projektová asistence
   - Strategie rozvoje
   - Naše ceny
  Aktivity projektu
  CHCETE ŽÁDAT O PENÍZE?
  CHCETE ZŘÍDIT ORGANIZACI?
   - Registrace občanského sdružení
   - Správní rady
  English Summary
Rozvoj města
Galerie
  Diskuse

Chcete-li dostávat
informace o aktualizaci,
vyplňte svou adresu níže:


AKTIVITY PROJEKTU

Komunitní projektové centrum Český Krumlov zahrnuje čtyři hlavní pilíře činností:

  • PROJEKTOVÁ ASISTENCE: Zřízení stálé asistenční služby neziskovým organizacím ohledně přípravy projektů, vyhledávání zdrojů a asistence při realizaci projektů.

  • KOMUNITNÍ DIALOG: Stálý informační srvis pro občany města a regionu, participace v procesu strategického plánování rozvoje města. Naším partnerem v této oblasti činností je především Městský úřad Český Krumlov.Součástí těchto aktivit je například pořádání veřejných diskusí, provoz internetových stránek, nebo vydávání tištěného i elektronického zpravodaje na adrese ZPRAVODAJ.KRUMLOV.CZ. Ohledně strategického plánování provozujeme samostatné stránky na adrese STRATEGIE.KRUMLOV.CZ.

  • OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV: Zřízení Centra ochrany lidských práv jakožto stálého informačního a konzultačního servisu organizacím a občanům v oblasti zachování základních lidských práv, především ohledně práv menšin a znevýhodněných skupin občanů, ohledně práv dětí, nebo ohledně práv občana ve vztahu k policii, soudům, státním zastupitelstvím atp. Naším partnerem v této oblasti je Český helsinský výbor.

  • PROPAGACE: Zviditelňování role nevládního neziskového sektoru při strukturálním rozvoji regionů ČR a zdůrazňování výhod evropské integrace. Tuto aktivitu realizuje ICOS dlouhodobě, v rámci daného projektu působí jako partner Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., člen Asociace informačních center mládeže.