Obnova.Krumlov.cz
... obnova občanské společnosti v Českém Krumlově
  Naposledy aktualizováno: Komunitní projektové centrum Č.Krumlov ~ - Správní rady
O projektu
Komunitní projektové centrum Č.Krumlov
  SLUŽBY
   - Projektová asistence
   - Strategie rozvoje
   - Naše ceny
  Aktivity projektu
  CHCETE ŽÁDAT O PENÍZE?
  CHCETE ZŘÍDIT ORGANIZACI?
   - Registrace občanského sdružení
   - Správní rady
  English Summary
Rozvoj města
Galerie
  Diskuse

Chcete-li dostávat
informace o aktualizaci,
vyplňte svou adresu níže:


NAŠE SLUŽBY PROJEKTOVÉ ASISTENCE

Dokážeme Vám pomoci se získáváním grantů a dotací. Hned na začátku však musíme zdůraznit, co neděláme:
  • Nabízíme pomoc a vlastní práci při vyhledávání prostředků, v žádném případě neposkytujeme žádné peníze přímo.
  • Pomáháme s projektovou a grantovou přípravou za oficiálních podmínek a na základě veřejných informací. V žádném případě nenabízíme pomoc v tom, že budeme neoficiálně přemlouvat příslušné úředníky či politiky. Nabízíme kvalitní a čistou projektovou práci, nenabízíme zákulisní vyjednávání a nestandardní řešení.
  • Pomáháme všem, kdo se na nás obrátí a na koho ještě máme volnou kapacitu. Nebudeme proto rozhodně nijak znevýhodňovat Vašeho případného konkurenta a ani Vám neposkytneme jakékoliv informace o projektech jiných subjektů, které jsme dosud zajišťovali.


Několik praktických rad pro psaní projektů:

Již dnes jsou k dispozici desítky nejrůznějších grantových titulů, a to ty hlavní (evropské) peníze teprve přijdou (strukturálními a kohezními fondy). Každý o peníze stojí, ale bohužel, česká realita je taková, že málokdo si o ně umí říct. Hlavními výzvami při psaní projektů jsou:
  • Partnerství s jinými subjekty. Drtivá většina grantů vyžaduje, aby Váš projekt byl realizován v partnerství, třeba s jinou neziskovou organizací, ale i s městem či obcí nebo i s komerčním subjektem. A někdy se dokonce může ukázat, že Váš partner bude vhodnějším nositelem daných peněz, než Vaše organizace.
  • Spolufinancování. V současnosti již téměř neexistuje grantová soutěž bez podmínky vlastního vkladu: ten se pohybuje od 10 do 50% celkové částky. V případě grantu za milión Kč si tedy neziskovka musí typicky sehnat 100-200 tisíc Kč z jiných zdrojů.
  • Soulad s programovými dokumenty. Opravdu velké projekty musí být jasně a logicky ve vztahu k místně příslušným programovým dokumentům, například ke strategickému plánu rozvoje místa či oblasti, nebo alespoň k Programu rozvoje kraje.

ZCELA LIDSKY: O grant žádejte výhradně na takový projekt, který byste tak jako tak realizovali, tedy bez ohledu na to, zda s grantem uspějete či nikoliv. Zaměřte se na PŘIDANOU HODNOTU navrhovaného projektu.