Obnova.Krumlov.cz
... obnova občanské společnosti v Českém Krumlově
  Naposledy aktualizováno: Komunitní projektové centrum Č.Krumlov ~ - Správní rady
O projektu
Komunitní projektové centrum Č.Krumlov
  SLUŽBY
   - Projektová asistence
   - Strategie rozvoje
   - Naše ceny
  Aktivity projektu
  CHCETE ŽÁDAT O PENÍZE?
  CHCETE ZŘÍDIT ORGANIZACI?
   - Registrace občanského sdružení
   - Správní rady
  English Summary
Rozvoj města
Galerie
  Diskuse

Chcete-li dostávat
informace o aktualizaci,
vyplňte svou adresu níže:


NAŠE CENY

Protože jsme neziskovou organizací, jejíž příjmy se odvozují od získaných grantů či dotací, nemusíme cenu svých služeb odvozovat od skutečných nákladů. Ze stejných důvodů však nesmíme poskytovat své služby se slevou či zdarma tam, kde existuje konkurenční tržní prostředí. Cena našich služeb proto závisí na tom, jakého charakteru je předmětná objednávka.

Pro neziskové organizace poskytujeme své služby zdarma. V zájmu udržitelnosti projektu se však zaměřujeme na takové neziskové klienty, kteří nám ve svém projektu vyhradí odpovídající partnerskou účast. Totéž platí pro instituce územní samosprávy či pro malé a střední podnikatele, ale jen v tom případě, že jejich záměr je v souladu s místně, regionálně a krajem přijatou strategií rozvoje.

Vyhrazujeme si však právo klienta odmítnout, a to z následujících důvodů:
  • Klient přichází příliš pozdě (zbývá-li jen týden do grantové uzávěrky, ani nás oslovit nezkoušejte: o té uzávěrce velmi pravděpodobně víme a týden před ní jsme zcela vytíženi prací pro ty, kdo nás oslovili dříve).
  • Klient přichází s požadavkem, který je v rozporu s procesem evropské integrace, rozvoje demokracie a posilování místních partnerství.
  • V průběhu projektové přípravy klient zbytečně brání postupu.
  • S klientem máme předchozí špatné zkušenosti (například když od nás v minulosti klient služby odebral, ale není ochoten na naši aktivitu podat reference či uznat, že jsme mu skutečně pomohli).
Naším zájmem je, abychom u všech projektů, kterým pomáháme na svět, vystupovali jako projektoví partneři. Do takových projektů pak v průběhu realizace vstupujeme jako poradci při administraci evropských fondů, dodavatelé propagačních služeb, školitelé či asistenti při vyúčtování a sepisování závěrečné zprávy. Není to však nezbytnou podmínkou.

Nedohodneme-li se jinak, pak ceny práce ICOS (osobo-hodina) jsou (kromě cestovného a dalších přímo vynaložených výdajů):
  • Facilitátor brainstormingu: 900,-Kč/hod
  • Zápis brainstormingu: 400,-Kč/hod
  • Konzultant: 600,-Kč/hod
  • Zpracování textů konzultanta: 400,-Kč/hod