Obnova.Krumlov.cz
... obnova občanské společnosti v Českém Krumlově
  Naposledy aktualizováno: Komunitní projektové centrum Č.Krumlov ~ - Správní rady
O projektu
Komunitní projektové centrum Č.Krumlov
Rozvoj města
  Úvod
  Akční plán 2004-2006
  Podrobnosti
  1. Infrastruktura
  2. Cestovní ruch, kultura a vnější vztahy
  3. Podpora a rozvoj podnikání
  4. Sociální oblast a zdravotnictví
  5. Životní prostředí
  6. Vzdělávání, školství a volný čas
  English Summary
Galerie
  Diskuse

Chcete-li dostávat
informace o aktualizaci,
vyplňte svou adresu níže:


Akční plán pro období 2004-2006

Akční plán rozpracovává dlouhodobou Strategii rozvoje města na kratší období a je aktualizován nejméně jednou ročně na základě vyhodnocení průběhu a výsledků a změn vnitřních či vnějších faktorů ovlivňujících významně rozvoj města. Obsahuje návrhy projektů, jimiž by měly být konkrétně prováděny prioritní aktivity a tak naplňovány strategické cíle problémových okruhů a k jejichž realizaci má město předpoklady. To znamená, že v případě získání dostatečných finančních prostředků disponuje kapacitami na zajištění realizace projektů a je schopno v případě potřeby zajistit jejich spolufinancování v požadované výši.

Nepředpokládá se však, že všechny navržené projekty budou realizovány v daném období a v úplném rozsahu. Jedním z účelů strategického plánu rozvoje města je umožnit získávání prostředků na realizaci projektů z vnějších zdrojů (zejména, ale nejen) z fondů EU. Proto budou zřejmě přednostně vybrány k realizaci projekty, na něž se podaří získat ve významném rozsahu finanční zdroje mimo rozpočet Města. Ostatní projekty budou řešeny podle okolností, například tím, že jejich realizace bude rozfázována do delšího období nebo odložena na pozdější dobu, případně bude omezen rozsah projektu tak, aby se snížila jeho finanční náročnost. Volba konkrétních řešení takovýchto projektů je součástí pravidelné aktualizace akčního plánu.

Akční plán tedy není závazným rozpisem přesně stanovených akcí, ale spíše zásobníkem kvalitně zpracovaných a Městem schválených námětů, jehož existence umožní na jedné straně efektivně vyhledávat existující finanční zdroje na realizaci projektů a na druhé straně rychle využívat příležitostí, které se v tomto směru budou objevovat.

Bližší podrobnosti k Akčnímu plánu, související detailní tabulky a dokumenty, najdete ZDE.