Obnova.Krumlov.cz
... obnova občanské společnosti v Českém Krumlově
  Naposledy aktualizováno: Komunitní projektové centrum Č.Krumlov ~ - Správní rady
O projektu
Komunitní projektové centrum Č.Krumlov
Rozvoj města
  Úvod
  Akční plán 2004-2006
  Podrobnosti
  1. Infrastruktura
  2. Cestovní ruch, kultura a vnější vztahy
  3. Podpora a rozvoj podnikání
  4. Sociální oblast a zdravotnictví
  5. Životní prostředí
  6. Vzdělávání, školství a volný čas
  English Summary
Galerie
  Diskuse

Chcete-li dostávat
informace o aktualizaci,
vyplňte svou adresu níže:


1. INFRASTRUKTURA


Okruh zahrnuje problematiku územního plánování, dopravy, technické komunikační a vodohospodářské infrastruktury, ochrany historických částí města, informačních a správních služeb veřejné správy, zásobování energiemi, bydlení a občanské vybavenosti.
Detailní popis tohoto problémového okruhu najdete ZDE.

Opatření 1.1 Územní rozvoj Českého Krumlova
 • 1.1.1.1 Územní plán obce (města) Český Krumlov. Celkové náklady: 761 953 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 761 953 Kč.
 • 1.1.1.2 Analýza vývoje hospodaření s nemovitostmi města Český Krumlov. Celkové náklady: 160 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 70 000 Kč.
 • 1.1.1.3 Pasport majetku. Celkové náklady: 835 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 675 000 Kč.
 • 1.1.2.1 Protipovodňová opatření na Polečnici – projekty k vodoprávním povolením. Celkové náklady: 42 542 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 5 302 000 Kč.
 • 1.1.2.2 Urbanistická studie Sportovní areál Chvalšinská ulice. Celkové náklady: 220 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 220 000 Kč.


Opatření 1.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury
 • 1.2.1.1 Studie dopravní obslužnosti města Český Krumlov v návaznosti na studii dopravní obslužnosti kraje. Celkové náklady: 130 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 100 000 Kč.
 • 1.2.2.1 Výstavba podzemního parkingu s přestavbou autobusového nádraží. Celkové náklady: 62 210 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 112 000 Kč.
 • 1.2.2.2 Postupná realizace parkovišť v blízkosti historického jádra města. Celkové náklady: 35 045 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 0 Kč.
 • 1.2.2.3 Dobudování parkovacích kapacit v okrajových částech města. Celkové náklady: 1 650 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 1 150 000 Kč.
 • 1.2.4.1 Rekonstrukce mostu u DDM Český Krumlov. Celkové náklady: 13 500 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 1 200 000 Kč.
 • 1.2.4.2 Rekonstrukce mostu E. Beneše Český Krumlov. Celkové náklady: 9 980 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 480 000 Kč.
 • 1.2.4.3 Rekonstrukce lávky přes Vltavu pod Plášťovým mostem Český Krumlov. Celkové náklady: 5 180 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 1 180 000 Kč.
 • 1.2.4.4 Otočný most přes Vltavu u pivovaru Český Krumlov. Celkové náklady: 31 410 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 1 510 000 Kč.
 • 1.2.4.5 Oprava chodníku Objížďková. Celkové náklady: 2 290 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 530 000 Kč.


Opatření 1.3 Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury
 • 1.3.1.1 Rekonstrukce inž. sítí Rožmberská ulice. Celkové náklady: 3 700 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 3 300 000 Kč.
 • 1.3.1.2 Rekonstrukce přístupové komunikace Tovární do průmyslové zóny Domoradice. Celkové náklady: 55 400 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 4 900 000 Kč.
 • 1.3.1.3 Rekonstrukce inž. sítí ulic Příkrá a Rybniční. Celkové náklady: 4 963 739 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 2 924 852 Kč.
 • 1.3.2.1 Rekonstrukce ulice Hradební II. etapa. Celkové náklady: 9 820 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 1 460 000 Kč.


Opatření 1.4 Rozvoj informačních, komunikačních a správních služeb veřejné správy
 • 1.4.1.1 (N) Komunikační strategie města. Celkové náklady: 0 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 0 Kč.
 • 1.4.2.1 (N) Oficiální informační systém města a regionu - 2. generace . Celkové náklady: 900 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 255 000 Kč.
 • 1.4.6.1 Jazyková příprava zaměstnanců. Celkové náklady: 100 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 100 000 Kč.


Opatření 1.5 Zásobování energiemi
 • 1.5.1.1 Schválení Souborného stanoviska ÚPO. Celkové náklady: 0 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 0 Kč.
 • 1.5.1.2 Projekt zpracování energetické politiky města. Celkové náklady: 650 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 260 000 Kč.
 • 1.5.2.1 Lokální plynové kotelny . Celkové náklady: 42 500 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 10 500 000 Kč.


Opatření 1.6 Podpora bytové výstavby
 • 1.6.1.1 Urbanistická studie obytného souboru Domoradice. Celkové náklady: 60 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 60 000 Kč.
 • 1.6.1.2 Územně plánovací dokumentace lokality Kasárna Vyšný (změna RP). Celkové náklady: 645 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 400 000 Kč.


Opatření 1.7 Uchovávání historického jádra a historických předměstí
 • 1.7.1.1 Reklama na území města - zpracování zásad . Celkové náklady: 15 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 10 000 Kč.
 • 1.7.1.2 Přehodnocení stávajících předpisů vztahujících se k památkové ochraně. Celkové náklady: 25 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 15 000 Kč.
 • 1.7.1.3 Reklama na území města – motivace vlastníků nemovitostí. Celkové náklady: 1 750 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 1 000 000 Kč.
 • 1.7.2.1 Zpracování návrhu diferencovaného režimu ochrany na území města mimo území historického jádra. Celkové náklady: 39 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 0 Kč.
 • 1.7.2.2 Režimy specializované údržby mimo území MPR. Celkové náklady: 30 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 0 Kč.