Obnova.Krumlov.cz
... obnova občanské společnosti v Českém Krumlově
  Naposledy aktualizováno: Komunitní projektové centrum Č.Krumlov ~ - Správní rady
O projektu
Komunitní projektové centrum Č.Krumlov
Rozvoj města
  Úvod
  Akční plán 2004-2006
  Podrobnosti
  1. Infrastruktura
  2. Cestovní ruch, kultura a vnější vztahy
  3. Podpora a rozvoj podnikání
  4. Sociální oblast a zdravotnictví
  5. Životní prostředí
  6. Vzdělávání, školství a volný čas
  English Summary
Galerie
  Diskuse

Chcete-li dostávat
informace o aktualizaci,
vyplňte svou adresu níže:


2. CESTOVNÍ RUCH, KULTURA, VNĚJŠÍ VZTAHY


Okruh zahrnuje problematiku orientace a managementu cestovního ruchu, infrastruktury a služeb pro cestovní ruch, kulturních zařízení a akcí., ochrany kulturních a historických památek, propagace města a vnějších vztahů města.
Detailní popis tohoto problémového okruhu najdete ZDE.

Opatření 2.1 Rozvoj cestovního ruchu
 • 2.1.1.1 Propagace cestovního ruchu města a regionu v tištěných materiálech, na Internetu, na veletrzích, na domácích a zahraničních prezentacích. Celkové náklady: 7 300 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 575 000 Kč.
 • 2.1.2.1 Koordinace činnost managementu cestovního ruchu v rámci spolupráce Města, MěÚ a ČKRF s činností lokálních, krajských, celostátních a mezinárodních autorit v oblasti cestovního ruchu. Celkové náklady: 1 800 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 200 000 Kč.
 • 2.1.5.1 Zpracování koncepce dlouhodobého rozvoje cestovního ruchu. Celkové náklady: 105 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 105 000 Kč.


Opatření 2.2 Rozvoj kulturních aktivit
 • 2.2.1.1 Spolupráce Č.Krumlov - Linz . Celkové náklady: 4 827 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 100 000 Kč.
 • 2.2.1.2 IMAGO EUROPAE. Celkové náklady: 2 550 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 100 000 Kč.
 • 2.2.1.3 ARS MAGNA. Celkové náklady: 100 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 100 000 Kč.


Opatření 2.3 Ochrana historických a kulturních hodnot
 • 2.3.1.1 Špatná zpráva – dobrá zpráva ? . Celkové náklady: 85 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 5 000 Kč.
 • 2.3.1.2 Český Krumlov neznámý. . Celkové náklady: 725 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 0 Kč.
 • 2.3.1.3 Historický vývoj města Český Krumlov . Celkové náklady: 240 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 75 000 Kč.


Opatření 2.4 Vnější vztahy
 • 1.4.2.2 Zpravodaj města ČK. Celkové náklady: 1 182 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 394 000 Kč.
 • 2.4.3.1 Spolupráce ČK a Miami Beach, USA. Celkové náklady: 480 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 25 000 Kč.
 • 2.4.3.2 Setkání partnerských měst. Celkové náklady: 1 600 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 100 000 Kč.
 • 2.4.3.3 Pokračování ve spolupráci s Estonskou republikou. Celkové náklady: 640 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 70 000 Kč.
 • 2.4.3.4 Oficiální zastoupení a účast na sulmonských slavnostech .. Celkové náklady: 200 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 30 000 Kč.
 • 2.4.3.5 Uzavření připravovaného partnerství s městem Dubrovnik a následná spolupráce. Celkové náklady: 595 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 70 000 Kč.
 • 2.4.3.6 Rozšíření dosavadní spolupráce s "městy Růže" v rámci slavností Pětilisté růže. Celkové náklady: 915 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 55 000 Kč.
 • 2.4.4.1 Oslava vstupu ČR do EU. Celkové náklady: 560 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 30 000 Kč.
 • 2.4.5.1 200. výročí úmrtí J. Rosenauera. Celkové náklady: 320 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 10 000 Kč.