Obnova.Krumlov.cz
... obnova občanské společnosti v Českém Krumlově
  Naposledy aktualizováno: Komunitní projektové centrum Č.Krumlov ~ - Správní rady
O projektu
Komunitní projektové centrum Č.Krumlov
Rozvoj města
  Úvod
  Akční plán 2004-2006
  Podrobnosti
  1. Infrastruktura
  2. Cestovní ruch, kultura a vnější vztahy
  3. Podpora a rozvoj podnikání
  4. Sociální oblast a zdravotnictví
  5. Životní prostředí
  6. Vzdělávání, školství a volný čas
  English Summary
Galerie
  Diskuse

Chcete-li dostávat
informace o aktualizaci,
vyplňte svou adresu níže:


4. SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ


Okruh zahrnuje problematiku zdravotní a sociální péče, rozvoje komunity, lidských zdrojů a bezpečnosti.
Detailní popis tohoto problémového okruhu najdete ZDE.

Opatření 4.2 Rozvoj systému sociální péče
 • 4.2.1.1 (N) Zpracování prognózy potřeb v příštích letech (tajemník). Celkové náklady: 0 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 0 Kč.
 • 4.2.2.1 Vybudování ubytovny pro osoby společensky nepřizpůsobené. Celkové náklady: 16 000 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 0 Kč.
 • 4.2.2.2 Výstavba sociálních (startovacích) bytů pro mladé rodiny s dětmi.. Celkové náklady: 21 000 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 0 Kč.
 • 4.2.2.3 Rekonstrukce přilehlého objektu u Domu na půl cesty. Celkové náklady: 250 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 0 Kč.
 • 4.2.2.4 Výstavba pečovatelského domu. Celkové náklady: 53 200 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 0 Kč.
 • 4.2.2.5 Provoz Domu na půl cesty. Celkové náklady: 1 500 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 500 000 Kč.
 • 4.2.2.6 Provoz Centra pro seniory. Celkové náklady: 7 800 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 2 800 000 Kč. původně plánováno o 319 000 Kč méně


Opatření 4.3 Integrace komunity
 • 4.3.1.1 (N) Aktivní komunikace veřejné správy a veřejnosti v rámci posilování komunity. Celkové náklady: 0 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 0 Kč.
 • 4.3.2.1 Komplexní program prevence sociálně – patologických jevů.. Celkové náklady: 900 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 300 000 Kč.


Opatření 4.4 Rozvoj lidských zdrojů
 • 4.4.3.1 Analýza potřeby rekvalifikačních kurzů pro nezaměstnané v Č.Krumlově . Celkové náklady: 0 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 0 Kč.


Opatření 4.5 Zajištění bezpečnosti obyvatelstva
 • 4.5.1.1 Zpracování bezpečnostní koncepce města. Celkové náklady: 0 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 0 Kč.