Obnova.Krumlov.cz
... obnova občanské společnosti v Českém Krumlově
  Naposledy aktualizováno: Komunitní projektové centrum Č.Krumlov ~ - Správní rady
O projektu
Komunitní projektové centrum Č.Krumlov
Rozvoj města
  Úvod
  Akční plán 2004-2006
  Podrobnosti
  1. Infrastruktura
  2. Cestovní ruch, kultura a vnější vztahy
  3. Podpora a rozvoj podnikání
  4. Sociální oblast a zdravotnictví
  5. Životní prostředí
  6. Vzdělávání, školství a volný čas
  English Summary
Galerie
  Diskuse

Chcete-li dostávat
informace o aktualizaci,
vyplňte svou adresu níže:


5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


Okruh zahrnuje problematiku péče o životní prostředí, výchovy a osvěty ve vztahu k životnímu prostředí, technické ochrany životního prostředí a živé přírody včetně jejího využití v zemědělství, lesnictví a rybářství.
Detailní popis tohoto problémového okruhu najdete ZDE.

Opatření 5.1 Rozvoj systému péče a informování o životním prostředí ve městě
 • 5.1.1.1 Vytvoření systému environmentálního monitoringu a informování veřejnosti o jeho výsledcích. Celkové náklady: 1 200 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 0 Kč.


Opatření 5.2 Environmentální výchova a osvěta
 • 5.2.1.1 Environmentální výchova a osvěta. Celkové náklady: 1 892 500 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 350 000 Kč.
 • 5.2.2.1 (N) Vytvoření systému komunikace s veřejností a podpora spolupráce se vzdělávacími zařízeními v oblasti ŽP. Celkové náklady: 85 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 20 000 Kč.


Opatření 5.3 Technická ochrana životního prostředí
 • 5.3.1.1 Výstavba kompostárny. Celkové náklady: 4 446 400 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 0 Kč. akce zařazena do Soupisu akcí - priorit 2004, po aktualizaci PD žádost o poskytnutí fin. pr. na SFŽP
 • 5.3.2.1 Revitalizace vodních toků. Celkové náklady: 3 000 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 0 Kč. získání dotace ze SFŽP pro rok 2005 podmíněno vypracováním PD (získání prostředků na PD - viz rezerva ORIaPP pro rok 2004)
 • 5.3.3.1 Realizace opatření snižujících riziko povodní. Celkové náklady: 2 000 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 0 Kč.
 • 5.3.7.1 Zlepšování čistoty a pořádku ve městě. Celkové náklady: 3 234 200 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 15 000 Kč. jiné zdroje viz SFŽP a majitel technického vybavení - Služby města ČK


Opatření 5.4 Živá příroda a její využití
 • 5.4.1.1 Regulace investičních záměrů v okrajových částech města a v údolních nivách vodotečí. Celkové náklady: 200 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 0 Kč. akce zařazena do Soupisu akcí - priorit 2004, vlastní podíl nutný k získání dotace ze SFŽP
 • 5.4.2.1 Posilování funkce regionálního biokoridoru Vltavy a jejích přítoků. Celkové náklady: 200 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 0 Kč. akce zařazena do Soupisu akcí - priorit 2004, vlastní podíl nutný k získání dotace ze SFŽP
 • 5.4.3.1 Komplexní zkvalitnění městské zeleně. Celkové náklady: 2 300 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 300 000 Kč. akce zařazena do Soupisu akcí - priorit 2004, vlastní podíl nutný k získání dotace ze SFŽP
 • 5.4.3.2 Realizace a údržba klidových zón. Celkové náklady: 360 000 Kč. Schválená částka z rozpočtu Města v roce 2004: 0 Kč. akce zařazena do Soupisu akcí - priorit 2004, vlastní podíl nutný k získání dotace ze SFŽP