Obnova.Krumlov.cz
... obnova občanské společnosti v Českém Krumlově
  Naposledy aktualizováno: Komunitní projektové centrum Č.Krumlov ~ - Správní rady
O projektu
Komunitní projektové centrum Č.Krumlov
Rozvoj města
  Úvod
  Akční plán 2004-2006
  Podrobnosti
  1. Infrastruktura
  2. Cestovní ruch, kultura a vnější vztahy
  3. Podpora a rozvoj podnikání
  4. Sociální oblast a zdravotnictví
  5. Životní prostředí
  6. Vzdělávání, školství a volný čas
  English Summary
Galerie
  Diskuse

Chcete-li dostávat
informace o aktualizaci,
vyplňte svou adresu níže:


PODROBNÉ INFORMACE O AKČNÍM PLÁNU


On-line databáze projektů

Bližší podrobnosti o jednotlivých projektech si můžete vyhledat v Databázi projektů ZDE.
__________________________________________________________________________________________________

Souhrnná tabulka

Jednotlivé projekty včetně odhadů nákladů a skutečně přidělených částek z rozpočtu města pro rok 2004 si můžete také stáhnout v souhrnné tabulce ZDE (formát Excel, 60kB).
__________________________________________________________________________________________________

Stručný popis

Stručný popis jednotlivých problémových okruhů a opatření najdete také v jednotlivých položkách na liště vlevo, nebo zde:__________________________________________________________________________________________________

Návrh Akčního plánu v textové podobě

Vlastní text návrhu Akčního plánu ze dne 15.3.t.r., určený pro zastupitele města a také jako podklad pro veřejnou diskusi, můžete najít ZDE ve formátu MS Word (830kB) nebo totéž ZDE v komprimované verzi (zip, 180kB).
__________________________________________________________________________________________________

Možné dopady Akčního plánu na životní prostředí

V rámci projektu Obnova a pomoc Českokrumlovsku po záplavách jsme si navíc nechali zpracovat studii, týkající se vztahu jednotlivých navržených projektů Akčního plánu k otázkám životního prostředí. Toto posouzení pro nás laskavě vypracovala českokrumlovská Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šípek a stáhnout si jej můžete ve formátu MS Word (110kB) ZDE nebo v komprimované verzi ZDE (zip, 25kB).